Prosjektskjønn er en integrert søknads- og rapporteringsportal som brukes av kommuner, ansatte hos Statsforvalteren og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Formålet med løsningen er å forvalte skjønnsmidler til fornying og innovasjon i kommunene. Offentlig forvaltning skal være åpen. Alle har derfor innsyn i tildelte midler, prosjektomtaler og rapporter.

Inneværende år vises som standard valg. En kan filtrere, sortere og bruke søkefunksjon etter behov.

År

Tittel

Sektorer

Kommuner

Fylke

Søkt beløp

Tildelt beløp

Status

Total

Statsforvalteren vurderer dette som et godt prosjekt

Statsforvalterens vurdering (hold musen over ikonet)